• Metalna industrija Prijedor
  Mi garantujemo
  KVALITET
  Zadovoljstvo naših kupaca je naš razvojni moto.
MIP

Proizvodi prema zahtjevima

Od ulazne sirovine do gotovog proizvoda stvorili smo uhodani niz tehnoloških faza, a sve u korist maksimalne kvalitete.

 • VIŠE
  MIP

  Tehnološke mogućnosti

  Osnovno obilježje naših proizvoda jeste u potpunosti poštovanje zahtjeva tehničkih specifikacija i rokova isporuke.

 • VIŠE
  MIP

  Pratimo svjetske standarde

  Pozitivna iskustva prijema proizvoda od strane klasifikacijskih društava GL, DNV, BV, LR, RINA, ABS potvrda su naše stručnosti i dosljednosti poštovanja zahtjeva kvaliteta.

 • VIŠE
  MIP

  Proizvodi prema zahtjevima

  Od ulazne sirovine do gotovog proizvoda stvorili smo uhodani niz tehnoloških faza, a sve u korist maksimalne kvalitete.

 • VIŠE
  MIP

  Tehnološke mogućnosti

  Osnovno obilježje naših proizvoda jeste u potpunosti poštovanje zahtjeva tehničkih specifikacija i rokova isporuke.

 • VIŠE
  MIP

  Pratimo svjetske standarde

  Pozitivna iskustva prijema proizvoda od strane klasifikacijskih društava GL, DNV, BV, LR, RINA, ABS potvrda su naše stručnosti i dosljednosti poštovanja zahtjeva kvaliteta.

 • VIŠE

  Šezdesetogodišnja praksa je naša glavna snaga

  Sa moćnim kranovima kapaciteta do 100 tona nosivosti u mogućnosti smo da pristupimo izradi velikogabaritnih i teških konstrukcija. Sa oko 130 zaposlenih naš kapacitet zavisno od strukture proizvoda iznosi do 4000 tona zavarenih čeličnih konstrucija i sklopova godišnje.

  Šezdesetogodišnja praksa je naša glavna snaga

  Sa moćnim kranovima kapaciteta do 100 tona nosivosti u mogućnosti smo da pristupimo izradi velikogabaritnih i teških konstrukcija. Sa oko 130 zaposlenih naš kapacitet zavisno od strukture proizvoda iznosi do 4000 tona zavarenih čeličnih konstrucija i sklopova godišnje.

  MIP NOVOSTI Dopunjavanje i modernizacija mašinskog parka u 2021. godini 8.11.2021.

  U 2021. godini nastavljamo sa modernizacijom i omasovljavanjem mašinskog parka u skladu sa potrebama tržišta, tim povodom smo nabavili 5 novih mašina.

  MIP NOVOSTI Izvještaj za 2018. i plan rada za 2019. godinu 10.07.2019.

  U 2018. Godini kompanija je izgradila dodatnih 3500 m² proizvodnog prostora i izvršila nabavku novih mašina.


  MIP NOVOSTI Poluautomatska Sačmara puštena u rad 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca, rukovodstvo kompanije se odlučilo za nabavku nove opreme u 2017. godini. Jedna od mašina koja je uspješno instalirana i puštena u rad je i Poluautomatska Sačmara .

  MIP NOVOSTI Dopunjavanje i modernizacija mašinskog parka u 2021. godini 8.11.2021.

  U 2021. godini nastavljamo sa modernizacijom i omasovljavanjem mašinskog parka u skladu sa potrebama tržišta, tim povodom smo nabavili 5 novih mašina.

  MIP NOVOSTI Izvještaj za 2018. i plan rada za 2019. godinu 10.07.2019.

  U 2018. Godini kompanija je izgradila dodatnih 3500 m² proizvodnog prostora i izvršila nabavku novih mašina.


  MIP NOVOSTI Poluautomatska Sačmara puštena u rad 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca, rukovodstvo kompanije se odlučilo za nabavku nove opreme u 2017. godini. Jedna od mašina koja je uspješno instalirana i puštena u rad je i Poluautomatska Sačmara .


  Adresa: Rudnička bb, 79101 Prijedor, BiH
  Telefon: +387 52 232 511
  Fax: +387 52 215 811
  E-mail: info@mip.rs.ba

  Adresa: Rudnička bb, 79101 Prijedor, BiH
  Telefon: +387 52 232 511
  Fax: +387 52 215 811
  E-mail: info@mip.rs.ba