• Metalna industrija Prijedor
  Mi garantujemo
  KVALITET
  Zadovoljstvo naših kupaca je naš razvojni moto.
MIP

Proizvodi prema zahtjevima

Od ulazne sirovine do gotovog proizvoda stvorili smo uhodani niz tehnoloških faza, a sve u korist maksimalne kvalitete.

 • VIŠE
  MIP

  Tehnološke mogućnosti

  Osnovno obilježje naših proizvoda jeste u potpunosti poštovanje zahtjeva tehničkih specifikacija i rokova isporuke.

 • VIŠE
  MIP

  Pratimo svjetske standarde

  Pozitivna iskustva prijema proizvoda od strane klasifikacijskih društava GL, DNV, BV, LR, RINA, ABS potvrda su naše stručnosti i dosljednosti poštovanja zahtjeva kvaliteta.

 • VIŠE
  MIP

  Proizvodi prema zahtjevima

  Od ulazne sirovine do gotovog proizvoda stvorili smo uhodani niz tehnoloških faza, a sve u korist maksimalne kvalitete.

 • VIŠE
  MIP

  Tehnološke mogućnosti

  Osnovno obilježje naših proizvoda jeste u potpunosti poštovanje zahtjeva tehničkih specifikacija i rokova isporuke.

 • VIŠE
  MIP

  Pratimo svjetske standarde

  Pozitivna iskustva prijema proizvoda od strane klasifikacijskih društava GL, DNV, BV, LR, RINA, ABS potvrda su naše stručnosti i dosljednosti poštovanja zahtjeva kvaliteta.

 • VIŠE

  Šezdesetogodišnja praksa je naša glavna snaga

  Sa moćnim kranovima kapaciteta do 100 tona nosivosti u mogućnosti smo da pristupimo izradi velikogabaritnih i teških konstrukcija. Sa oko 130 zaposlenih naš kapacitet zavisno od strukture proizvoda iznosi do 4000 tona zavarenih čeličnih konstrucija i sklopova godišnje.

  Šezdesetogodišnja praksa je naša glavna snaga

  Sa moćnim kranovima kapaciteta do 100 tona nosivosti u mogućnosti smo da pristupimo izradi velikogabaritnih i teških konstrukcija. Sa oko 130 zaposlenih naš kapacitet zavisno od strukture proizvoda iznosi do 4000 tona zavarenih čeličnih konstrucija i sklopova godišnje.

  MIP NOVOSTI Politika integrisanog sistema 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca rukovodstvo kompanije je pred sebe za jedan od ciljeva postavilo i uvođenje novih standarda . Uvođenje dva nova standarda ISO 14001/2015 i OHSAS 18001/2007.

  MIP NOVOSTI Poluautomatska Sačmara puštena u rad 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca, rukovodstvo kompanije se odlučilo za nabavku nove opreme u 2017. godini. Jedna od mašina koja je uspješno instalirana i puštena u rad je i Poluautomatska Sačmara .

  MIP NOVOSTI Puštanje mašina u rad 11.12.2017.

  Potpuno svjesni činjenice da bi održali poziciju prepoznatljivog i pouzdanog dobavljača zavarenih sklopova vodećim evropskim i svjetskim kompanijama, preduzeće mora da prati, uvodi i poštuje savremene zahtjeve.

  MIP NOVOSTI Politika integrisanog sistema 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca rukovodstvo kompanije je pred sebe za jedan od ciljeva postavilo i uvođenje novih standarda . Uvođenje dva nova standarda ISO 14001/2015 i OHSAS 18001/2007.

  MIP NOVOSTI Poluautomatska Sačmara puštena u rad 11.12.2017.

  Imajući sluha za zahtjeve i potrebe svojih kupaca, rukovodstvo kompanije se odlučilo za nabavku nove opreme u 2017. godini. Jedna od mašina koja je uspješno instalirana i puštena u rad je i Poluautomatska Sačmara .


  MIP NOVOSTI Puštanje mašina u rad 11.12.2017.

  Potpuno svjesni činjenice da bi održali poziciju prepoznatljivog i pouzdanog dobavljača zavarenih sklopova vodećim evropskim i svjetskim kompanijama, preduzeće mora da prati, uvodi i poštuje savremene zahtjeve.


  Adresa: Rudnička bb, 79101 Prijedor, BiH
  Telefon: +387 52 232 511
  Fax: +387 52 215 811
  E-mail: info@mip.rs.ba

  Adresa: Rudnička bb, 79101 Prijedor, BiH
  Telefon: +387 52 232 511
  Fax: +387 52 215 811
  E-mail: info@mip.rs.ba